Версія для друку
П'ятниця, 23 лютого 2018 10:52

Інформація про попит на робочу силу (вакансії). Форма №3-ПН

Однією з важливих складових успішного заповнення вільних робочих місць, вакантних посад кваліфікованими кадрами є наявність інформації про вільні робочі місця в службі зайнятості.

 Вимогу щодо інформування служби зайнятості про вакансії містить Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI. Згідно з законом роботодавці зобов’язані своєчасно та у повному обсязі подавати територіальним органам  центру зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії).

 Форму звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядок її подання затверджено наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 № 316 (далі — Наказ № 316).

 Форму № 3-ПН подають за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії. Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником. Форма № 3-ПН заповнюється роботодавцями та подається до базового центру зайнятості незалежно від місцезнаходження роботодавця.

 Роботодавець визначає вид звітності - первинна або уточнювальна. Первинна звітність подається з метою інформування про наявність попиту на робочу силу (вакансії). Уточнювальна звітність подається в разі необхідності на заміну первинної та містить уточнення характеристик вакансії: умов праці, розміру заробітної плати, вимог до претендента тощо. При цьому не можуть бути змінені дані щодо кількості вакансій та назви професії (посади).

 До пункту 2 розділу ІІ форми № 3-ПН, в якому наводиться загальна кількість осіб із числа громадян, що мають додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню (відповідно до статті 14 Закону України „Про зайнятість населення”), додано учасників бойових дій, а також внутрішньо переміщених осіб.

 У пункті 8 із запропонованого переліку відбулося об’єднання по освітнім рівням: неповну, базову та повну вищі освіти – у вищу освіту. А в пункті 9 додано науковий ступінь.

 Розділ ІІ форми № 3-ПН підписується роботодавцем або уповноваженою ним особою окремо щодо кожної вакансії.

 Отримати інформацію про вільні робочі місця в службі зайнятості може будь який громадянин незалежно від місця проживання та реєстрації. Служба зайнятості є активним посередником на ринку праці між роботодавцями і шукачами роботи, яка на безоплатній основі надає послуги із пошуку підходящої роботи та підбору персоналу, а також соціальні послуги з державного соціального страхування на випадок безробіття та здійснює виплату матеріального забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою роботи. Запрошуємо до співпраці роботодавців та тих, хто шукає роботу.

 За детальною інформацією звертатися до Любомльського центру зайнятості (м. Любомль, вул. Промислова 1) або за телефоном 2-38-42 та 2-37-43.

Переглядів 1047